ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอปาย ร่วมด้วย นายอรรคเดช ตาปราบ นายกเทศมนตรีตำบลปาย ดร.ณัจยา แก้วนุ้ย ผู้แทนจาก สสส. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอปาย ผู้แทนสภ.ปาย ตำรวจท่องเที่ยว ชมรมผู้ประกอบการถนนคนเดินปาย และส่วนราชการได้ร่วมเปิดกิจกรรมโครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ ประจำปี 2563 “ถนนคนเดิน ปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ ปลอดโฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก ด้วยมาตรการโตวิด 19"